Thứ tư, 07/12/2022 | 10:39 GMT+7

Đắk Nông: Giảm tổn thất điện năng từ các giải pháp quyết liệt và đồng bộ

06/03/2015

Để hoàn thành được chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng năm 2015, PC Đắk Nông quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp trong quản lý kỹ thuật vận hành và kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt trong thực hiện chỉ tiêu này.

Trong năm 2014, PC Đắk Nông đưa ra nhiều giải pháp trong công tác giảm tổn thất điện năng, đưa tỷ lệ này giảm hơn thấp hơn năm trước; tuy vậy vẫn còn cao so với kế hoạch. Để hoàn thành được chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng năm 2015, PC Đắk Nông quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp trong quản lý kỹ thuật vận hành và kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt trong thực hiện chỉ tiêu này.

Thực hiện đo tải và kiểm tra lệch pha các TBA có tổn thất cao

Trên cơ sở kế hoạch giảm tổn thất điện năng Tổng công ty giao, PC Đăk Nông tính toán và phân tích tình trạng của hệ thống điện và có các giải pháp giảm tổn thất điện năng (TTĐN) như: Phân công trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên của tổ, nhóm và các phòng ban liên quan, tiểu ban giảm TTĐN tại các Điện lực. Theo đó, các Tổ giảm TTĐN họp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ TTĐN, kiểm điểm công tác giảm tỷ lệ TTĐN hàng tháng; xác định từng khu vực có tỷ lệ TTĐN cao, từ đó khoanh vùng kiểm tra thực tế các trạm biến áp công cộng, tìm hiểu nguyên nhân gây ra tổn thất đối với những trạm biến áp có tỷ lệ TTĐN cao để xử lý; kiểm tra hệ thống đo đếm các khách hàng sử dụng điện năng tiêu thụ lớn, khách hàng có sản lượng điện năng dao động bất thường; kiểm tra xử lý các trường hợp câu điện bất hợp pháp… Từ đó, Công ty chỉ đạo điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình vận hành sản xuất, kinh doanh điện, giảm tỷ lệ TTĐN.

Bên cạnh đó, Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cần tăng cường tính chủ động trong công tác điều hành và quản lý lưới điện, chú trọng đến việc tính toán công suất để đề ra phương thức vận hành tối ưu; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, công tác sửa chữa thường xuyên, kịp thời phát hiện thay thế các thiết bị kém chất lượng, không phù hợp, đặc biệt chú trọng về các điểm có tiếp xúc điện, vệ sinh sứ đúng định kỳ theo đặc điểm từng vùng và phụ tải các khu vực; thực hiện điều hoà phụ tải cao, thấp điểm, quản lý và dự báo phụ tải hợp lý để kịp thời chống quá tải các đường dây, các trạm biến áp trong khu vực. Khi lập phương thức vận hành, căn cứ lịch công tác trên lưới các đơn vị đăng ký, Phòng Điều độ bố trí lịch công tác để tận dụng triệt để thời gian cắt điện công tác, sửa chữa nhằm tăng sản lượng điện, giảm thời gian mất điện do công tác…

Trong công tác xây dựng cơ bản, đơn vị chú trọng đầu tư cải tạo, ưu tiên triển khai các công trình chống quá tải, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, hạn chế nâng dung lượng MBA, tập trung cấy TBA có gam công suất hợp lý để giảm bán kính cấp điện, đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện thông qua việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản đã được EVNCPC phê duyệt như: công trình cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, công trình chống quá tải 2015, công trình thay dây đường dây 371 TBA 110kV Cư Jút, đẩy nhanh cải tạo lưới điện tiếp nhận HTX dịch điện Ea Pô sau khi tiếp nhận. PC Đăk Nông phân công nhiệm vụ các đơn vị phòng ban thống kê, tính toán số liệu thực hiện TTĐN toàn Công ty, hàng tháng tổng hợp và phân tích tổn thất điện năng, đánh giá tình hình TTĐN cụ thể từng khu vực, từng xuất tuyến và từng cấp điện áp, từ đó đề xuất các giải pháp để giảm TTĐN; thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất các Điện lực nhằm chấn chỉnh công tác quản lý khách hàng, công tác lắp đặt và quản lý hệ thống đo đếm điện năng, quản lý hệ thống đo đếm đầu nguồn, ranh giới; đôn đốc các Điện lực trong công tác thay thế định kỳ hệ thống đo đếm (công tơ, TU, TI) hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2015; đặc biệt tập trung xây dựng cơ chế thưởng phạt trong công tác tổn thất điện năng.

Với những biện pháp cụ thể đã đề ra năm 2015 cùng với quyết tâm của tập thể CBCNV PC Đắk Nông, có thể tin tưởng công tác giảm tổn thất điện năng của đơn vị sẽ đạt kết quả khả quan, hoàn thành tốt chỉ tiêu được EVNCPC giao.

Theo CPC

 

3 giải thưởng HQNL 2022