Thứ tư, 08/02/2023 | 04:12 GMT+7

Điện lực Tp. Hồ Chí Minh triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2023

07/02/2023

Để góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt kế hoạch Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) giao là 27,35 tỷ kWh (tăng 3,5% so với năm 2022) và sản lượng điện tiết kiệm phấn đấu đạt mức ≥ 2% điện thương phẩm.

Top-runner 2022
web depp3