Thứ tư, 17/04/2024 | 12:46 GMT+7

Đề xuất đem lại lợi ích tiết kiệm 5.4 tỷ đồng/năm chi phí năng lượng cho Công ty TNHH Một thành viên Vina Paper

12/04/2024

Các chuyên gia kiểm toán năng lượng đã đưa ra 20 giải pháp dự kiến có thể giúp Công ty TNHH Một thành viên Vina Paper tiết kiệm được một lượng điện khoảng 1.326.131 kWh/năm, 291,85 tấn than/năm và 0,68 tấn gas LPG/năm, tương đương tiết kiệm khoảng 5,4 tỷ đồng/năm với chi phí đầu tư khoảng 20,7 tỷ đồng.