Thứ ba, 18/06/2024 | 22:10 GMT+7

Thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý năng lượng

18/06/2024

Sáng ngày 18/6/2024 tại Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Viện TCCCL) tổ chức Hội nghị phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về hệ thống quản lý năng lượng.

QR code 2024
ĐIỂN HÌNH