Thứ hai, 28/11/2022 | 15:14 GMT+7

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tiết kiệm được 460,5 triệu kWh điện

24/11/2022

Trong tháng 10, Tổng Công ty Điện lực Thành phố TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thực hiện tiết kiệm điện đạt 47,35 triệu kWh, lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 460,5 triệu kWh.

3 giải thưởng HQNL 2022
Top-runner 2022
ĐIỂN HÌNH