Thứ hai, 15/08/2022 | 13:43 GMT+7

Đặt mục tiêu giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện xuống dưới 6% giai đoạn 2022 - 2025

12/08/2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, kế hoạch tiết kiệm điện trên phạm vi toàn quốc giai đoạn này đặt mục tiêu giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện xuống dưới 6%.

Depp3

Trà Vinh triển khai kế hoach tiết kiệm điện năm 2022

15/08/2022

Công ty Điện lực (PC) Trà Vinh đặt mục tiêu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về tiết kiệm 2,1% điện năng so với sản lượng điện thương phẩm và hoàn thành các chương trình tiết kiệm điện do Tổng công ty điện lực miền Nam giao năm 2022.

VSUE
Top-runner 2021
ĐIỂN HÌNH