Thứ ba, 28/03/2023 | 03:15 GMT+7

Đồng Nai phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2023

24/03/2023

UBND tỉnh Đồng Nai mới ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023. Theo đó, năm 2023, tỉnh phấn đấu đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng sản lượng điện năng tiêu thụ so với mức điện năng dự báo nhu cầu.

giờ trái đất 2023
web depp3