Thứ năm, 27/01/2022 | 13:12 GMT+7

Chile muốn hợp tác sâu rộng hơn với Việt Nam về năng lượng tái tạo

10/01/2022

Đại sứ Chile tại Việt Nam cho biết, Chile là quốc gia thứ hai trên thế giới hiện có nhiều xe điện nhất, muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo - lĩnh vực mà Chile rất tiên tiến với năng lượng gió, năng lượng mặt trời và khí hydro xanh.

Mừng xuân 2022
VSUE