Thứ bảy, 23/10/2021 | 03:04 GMT+7

Việt Nam - Hoa Kỳ hướng đến hợp tác an ninh năng lượng bền vững

19/10/2021

Đối thoại An ninh năng lượng lần thứ 3 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm phù hợp để Việt Nam và Hoa Kỳ cập nhật cho nhau về kế hoạch phát triển năng lượng quốc gia theo các định hướng chuyển dịch năng lượng phù hợp với xu hướng giảm nhẹ biến đối khí hậu toàn cầu.

VSUE