Chủ nhật, 19/09/2021 | 15:35 GMT+7

Văn bản
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1532/QĐ-TTg Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 15/09/2021  
Xem online
2 001 Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2021 25/08/2021  
Xem online
3 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong Công nghiệp 2021 15/08/2021  
4 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2021 15/08/2021  
5 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021 15/08/2021  
6 01 / TB-VPTKNL Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình QG Sử dụng NL&TK năm 2022 26/02/2021  
Xem online
7 914/BCT-TKNL Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 22/02/2021  
Xem online
8 8338/BCT-TKNL Công văn v/v khảo sát hiện trạng và xu hướng chuyển đổi thị trường hiệu suất năng lượng cho động cơ điện 02/11/2020  
9 8339/BCT-TKNL Công văn v/v khảo sát hiện trạng và xu hướng tiêu thụ máy tính để bàn để xây dựng chương trình dán nhãn năng lượng 02/11/2020  
10 BCT Về việc công bố thông tin của Khung chính sách quản lý Môi trường - Xã hội, Tái định cư và Dân tộc thiểu số của Dự án VSUEE 23/10/2020  
11 2688/QĐ-BCT Quyết định v/v tổ chức cuộc thi "Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện" 16/10/2020  
Xem online
12 1577/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 12/10/2020  
13 25/2020/TT-BCT Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng 29/09/2020  
Xem online
14 /TT-BCT Dự thảo Thông tư Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng (Sửa đổi TT số 09/2012/TT-BCT) 10/08/2020  
15 3553/BCT-TKNL Công văn về việc khảo sát nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực đối với các đơn vị tư vấn trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 18/05/2020  
Xem online