Thứ bảy, 13/07/2024 | 04:09 GMT+7

Văn bản
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 142/TL-HNBVN Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 22/04/2024  
Xem online
2 2295/BCT-TKNL Bộ Công Thương chỉ đạo Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo 06/04/2024  
Xem online
3 65/TB-BCT Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2025 thuộc Chương trình QG về Sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2019-2030 25/03/2024  
Xem online
4 548/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương 19/03/2024  
Xem online
5 1452/BCT-TKNL Công văn v/v xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2025 07/03/2024  
Xem online
6 1168/BCT-TKNL Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024 26/02/2024  
Xem online
7 7750/BCT-TKNL Công văn v/v áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng 03/11/2023  
Xem online
8 57/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp 2023 16/08/2023  
9 57/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2023 16/08/2023  
10 57/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 16/08/2023  
11 20/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo 08/06/2023  
Xem online
12 14/2023/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. 24/05/2023  
Xem online
13 2289/BCT-TKNL Công văn v/v xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2024 19/04/2023  
Xem online
14 1239/BCT-TKNL Công văn v/v báo cáo số liệu hoạt động phục vị kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022 10/03/2023  
Xem online
15 001 Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 09/03/2023  
Xem online