Thứ sáu, 02/06/2023 | 12:41 GMT+7

Văn bản
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 14/2023/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. 24/05/2023  
Xem online
2 2289/BCT-TKNL Công văn v/v xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2024 19/04/2023  
Xem online
3 1239/BCT-TKNL Công văn v/v báo cáo số liệu hoạt động phục vị kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022 10/03/2023  
Xem online
4 001 Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 09/03/2023  
Xem online
5 09 / TB-VPTKNL Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2024 của Chương trình QG Sử dụng NL&TK giai đoạn 2019-2030 08/03/2023  
Xem online
6 856/BCT-TKNL Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2023 22/02/2023  
Xem online
7 57/QĐ-HTKNL Quyết định về việc trao Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng, Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022 08/12/2022  
Xem online
8 1480/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 29/11/2022  
Xem online
9 298/QĐ-HNBVN Quyết định công nhận Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 29/11/2022  
Xem online
10 46/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp 2022 09/08/2022  
11 46/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2022 09/08/2022  
12 46/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022 09/08/2022  
13 001 Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 14/07/2022  
Xem online
14 2682/BCT-TKNL Công văn về việc khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 18/05/2022  
15 01 / TB-VPTKNL Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình QG Sử dụng NL&TK giai đoạn 2019-2030 11/02/2022  
Xem online