Thứ tư, 01/12/2021 | 04:36 GMT+7

Văn bản
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1881/QĐ-TTG Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 09/11/2021  
2 1532/QĐ-TTg Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 15/09/2021  
Xem online
3 001 Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2021 25/08/2021  
Xem online
4 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong Công nghiệp 2021 15/08/2021  
5 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2021 15/08/2021  
6 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021 15/08/2021  
7 01 / TB-VPTKNL Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình QG Sử dụng NL&TK năm 2022 26/02/2021  
Xem online
8 914/BCT-TKNL Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 22/02/2021  
Xem online
9 8338/BCT-TKNL Công văn v/v khảo sát hiện trạng và xu hướng chuyển đổi thị trường hiệu suất năng lượng cho động cơ điện 02/11/2020  
10 8339/BCT-TKNL Công văn v/v khảo sát hiện trạng và xu hướng tiêu thụ máy tính để bàn để xây dựng chương trình dán nhãn năng lượng 02/11/2020  
11 BCT Về việc công bố thông tin của Khung chính sách quản lý Môi trường - Xã hội, Tái định cư và Dân tộc thiểu số của Dự án VSUEE 23/10/2020  
12 2688/QĐ-BCT Quyết định v/v tổ chức cuộc thi "Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện" 16/10/2020  
Xem online
13 1577/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 12/10/2020  
14 25/2020/TT-BCT Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng 29/09/2020  
Xem online
15 /TT-BCT Dự thảo Thông tư Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng (Sửa đổi TT số 09/2012/TT-BCT) 10/08/2020