Thứ bảy, 13/07/2024 | 04:18 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Quyết định ban hành Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương.   Xem online
Mô tả : Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương
Số hiệu văn bản : 548/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 19/03/2024 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân