Thứ bảy, 23/09/2023 | 05:09 GMT+7

Văn bản
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 46/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022 09/08/2022  
2 001 Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 14/07/2022  
Xem online
3 2682/BCT-TKNL Công văn về việc khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 18/05/2022  
4 001 Văn kiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP II) 28/02/2022  
Xem online
5 01 / TB-VPTKNL Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình QG Sử dụng NL&TK giai đoạn 2019-2030 11/02/2022  
Xem online
6 563/BCT-TKNL Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2022 09/02/2022  
Xem online
7 145 / QĐ-BCT Quyết định Ban hành hướng dẫn kỹ thuật triển khai thực hiện các giải pháp thuộc Chương trình QG Sử dụng NL&TK giai đoạn 2019-2030 08/02/2022  
Xem online
8 17/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 31/01/2022  
Xem online
9 12/QĐ- BCĐTKNL Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 19/01/2022  
Xem online
10 001 Văn kiện Dự án Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp lớn thông qua hệ thống quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống và thực hành tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam – Dự án IEEP 28/11/2021  
Xem online
11 1881/QĐ-TTG Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 09/11/2021  
12 1532/QĐ-TTg Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 15/09/2021  
Xem online
13 001 Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2021 25/08/2021  
Xem online
14 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong Công nghiệp 2021 15/08/2021  
15 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2021 15/08/2021