Thứ tư, 17/04/2024 | 12:34 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Công văn v/v báo cáo số liệu hoạt động phục vị kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022.   Xem online
Mô tả : Công văn v/v báo cáo số liệu hoạt động phục vị kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022
Số hiệu văn bản : 1239/BCT-TKNL Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 10/03/2023 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Thứ trưởng Đặng Hoàng An