Thứ năm, 29/02/2024 | 11:24 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2024 của Chương trình QG Sử dụng NL&TK giai đoạn 2019-2030.   Xem online
Mô tả : Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương đề nghị các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sử sụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2024 và gửi về Bộ Công Thương (qua Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng)
Số hiệu văn bản : 09 / TB-VPTKNL Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 08/03/2023 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) Người ký : Phương Hoàng Kim - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững