Thứ tư, 01/12/2021 | 03:50 GMT+7

Kinh nghiệm triển khai Nhãn Hiệu suất năng lượng cao nhất từ Nhật Bản

12/10/2021

Chương trình sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất - Top runner Program tại Nhật Bản được triển khai lần đầu tiên năm 1999. Ban đầu là bộ tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng dành cho việc quản lý các sản phẩm tiêu thụ nhiều năng lượng, chẳng hạn như thiết bị gia dụng và xe có động cơ.

3 giải thưởng năng lượng
Top-runner 2021