Thứ tư, 25/05/2022 | 07:20 GMT+7

Nâng cao hiệu suất điều hòa góp phần đảm bảo các mục tiêu khí hậu

21/03/2022

Kinh nghiệm thế giới cho thấy, các quốc gia có chính sách lâu dài về nhãn năng lượng đã đạt được mức giảm tiêu thụ năng lượng 30% so với giai đoạn trước khi áp dụng. Tại 9 khu vực có báo cáo dữ liệu, khoảng 1.580 tWh được tiết kiệm hằng năm. Con số này thậm chí còn vượt qua tổng sản lượng năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) của các khu vực đó.

Depp3
Top-runner 2021