Thứ tư, 25/05/2022 | 08:41 GMT+7

Khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

24/05/2022

Ngày 18/05/2022, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 2682/BCT-TKNL về việc khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Depp3

TH true MILK: Tiết kiệm năng lượng hướng đến phát triển bền vững

23/05/2022

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của TH true MILK không chỉ giúp tiết giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, mà còn góp phần vào nỗ lực phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

VSUE
Top-runner 2021
ĐIỂN HÌNH