Thứ hai, 06/02/2023 | 17:25 GMT+7

Khoá đào tạo Người quản lý năng lượng tháng 2/2023

06/02/2023

Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng - ENERTEAM, tổ chức khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng” thời gian dự kiến từ ngày 28/02 – 04/03/2023

Top-runner 2022

Nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai đạt định mức suất tiêu hao năng lượng

01/02/2023

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, năm 2022 có 6 doanh nghiệp đạt định mức suất tiêu hao năng lượng theo kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

web depp3
ĐIỂN HÌNH