Thứ năm, 28/09/2023 | 15:10 GMT+7

Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng

25/05/2021

Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ động nghiên cứu, đầu tư, nâng cấp và áp dụng đồng bộ nhiều công nghệ hiện đại giúp giảm thiểu tổn thất điện năng, gia tăng cả về sản lượng và chất lượng điện.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh và phục vụ điện thương phẩm trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu (BRVT), Công ty Điện lực BRVT đã chủ động nghiên cứu, đầu tư, nâng cấp và áp dụng đồng bộ nhiều công nghệ hiện đại giúp giảm thiểu tổn thất điện năng, gia tăng cả về sản lượng và chất lượng điện.
Công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng, điển hình như đề án “Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, lưu trữ và điều khiển (gọi tắt là SCADA) trong hệ thống điện”: Vận hành hệ thống điện theo thời gian thực để tăng cường độ an toàn, tin cậy, ổn định, góp phần điều hành hệ thống điện một cách tối ưu và hiệu quả.
Bên cạnh đó, đã tự động hóa việc điều chỉnh điện áp, tần số của hệ thống điện bảo đảm chất lượng điện năng; Giảm lượng điện năng không cung cấp được cho khách hàng tạo thêm doanh thu cho ngành điện; Giảm truyền tải xa và tối ưu tổn thất lưới điện truyền tải.
Việc hiện đại hóa việc phát triển công tơ điện và hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa đã giúp việc thu thập dữ liệu đầy đủ về tình hình sử dụng điện của khách hàng, phát hiện kịp thời các sự cố của hệ thống đo đếm. Công nghệ này cũng giúp Công ty giám sát chặt chẽ chế độ sử dụng điện của khách hàng, nhất là các khách hàng lớn, đồng thời phục vụ tính toán tổn thất điện năng của đơn vị chính xác cũng như tổn thất điện năng của trạm công cộng nói riêng.
Công ty Điện lực BRVT khuyến khích khách hàng chủ động điều chỉnh hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng điện trong giờ cao điểm đã góp phần giảm công suất cực đại của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện. Đồng thời, sẽ tạo điều kiện để cộng đồng nhận thức rõ hơn về tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, góp phần bảo vệ tài nguyên đất nước.
Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng
Triển khai đồng bộ các giải pháp, tỉ lệ tổn thất điện năng của Công ty liên tục giảm: năm 2015 là 3,97% cấp 22kV; năm 2019 là 1,75% (gồm cả cấp 110kV) và năm 2020 là con số ấn tượng: 1,57% (gồm cả cấp 110kV).  
Công ty Điện lực BRVT đã chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy cho các trung tâm du lịch. Hằng năm, Công ty đều tập trung nguồn vốn để đầu tư chống quá tải củng cố lưới điện; đảo bảm điện các công trình nuôi tôm công nghiệp, các trạm bơm tưới tiêu chống hạn, các khu vực vùng lõm chưa có điện, xóa câu đuôi câu chuyền… để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
Nhờ làm tốt công tác giảm tổn thất điện năng đã giúp công ty giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Mai Anh t/h