Thứ năm, 25/07/2024 | 18:06 GMT+7

Doanh nghiệp Bình Dương tiết kiệm năng lượng nhờ sản xuất sạch hơn

14/12/2014

Hướng đến sản xuất sạch hơn là nhiệm vụ được Bình Dương đặt lên hàng đầu trong định hướng phát triển bền vững.

Là một trong những địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp với mức tiêu thụ năng lượng lớn, chính vì vậy hướng đến sản xuất sạch hơn(SXSH) là nhiệm vụ được Bình Dương đặt lên hàng đầu trong định hướng phát triển bền vững.

Nhận thấy tác động của sản xuất đến môi trường là quá sức tưởng tượng, bên cạnh đẩy mạnh các công trình nhằm cải thiện môi trường, Bình Dương đã nhanh chóng xây dựng lộ trình để loại dần các doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu.

0a0fdce43_71328237.jpg

Chiến lược sản xuất sạch hơn

Với tốc độ phát triển công nghiệp nhanh như hiện nay ngoài việc tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp công nghiệp, Bình Dương đã đưa ra mục tiêu của chiến lược sản xuất sạch hơn trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 là 50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp; 25% cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ áp dụng SXSH và những cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm được từ 5 - 8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm. Ngoài ra, 70% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng SXSH trong công nghiệp. 

Từ năm 2016 đến năm 2020, mục tiêu của chiến lược là đưa 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp. Đồng thời, 50% cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ áp dụng SXSH và những cơ sở áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm được từ 8 đến 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu/đơn vị sản phẩm. Ngoài ra, 90% doanh nghiệp vừa và lớn sẽ có bộ phận chuyên trách về SXSH. Cũng trong giai đoạn này, mục tiêu của chiến lược là 90% các sở công thương sẽ có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Ứng dụng giải pháp sản xuất sạch hơn ở Bình Dương

Thời gian gần đây, rất nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã và đang hướng đến sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Cụ thể, công ty FrieslandCampina Việt Nam đã lắp đặt hệ thống xử lý chất thải (nước thải, bụi, khí thải, tiếng ồn) đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường cho phép, luôn thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại theo đúng quy định. Thiết kế và xây dựng tách riêng hệ thống thoát nước mưa; nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi ra môi trường. Nhờ vậy, nước thải từ nhà máy luôn nằm trong tiêu chuẩn cho phép và đạt tiêu chuẩn loại A-QCVN 24:2009 (loại cho phép nước xả được xả vào các nguồn tiếp nhận là các nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công ty TNHH Joon Saigon đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000:2002. Đồng thời, công ty từng bước cải thiện môi trường làm việc theo chiến lược sản xuất sạch hơn, góp phần hạn chế phát sinh chất thải ra môi trường bằng cách tái chế hay sử dụng nguyên vật liệu thải cho các hoạt động khác, thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và thành lập Ban môi trường bền vững tại công ty. Điều đáng quan tâm là hàng năm, công ty đều đầu tư kinh phí cho việc cải tạo mảng xanh và vệ sinh môi trường tại công ty. Ngoài ra, công ty còn tham gia tích cực các hoạt động cùng cộng đồng như các chiến dịch “Giờ trái đất” “3 không, 3 giảm”, góp phần đáng kể về lợi ích kinh tế cũng như bảo vệ môi trường.

Với việc triển khai kế hoạch SXSH trên địa bàn, đến nay, việc áp dụng SXSH trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu có sự chuyển biến tích cực. Một số doanh nghiệp đã nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH và đã từng bước cải tiến quản lý, đầu tư đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng nguyên liệu thay thế phát sinh ít chất thải,... góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Theo Binhduong.gov.vn