Thứ bảy, 23/09/2023 | 03:59 GMT+7

Công ty Điện lực Lào Cai với công tác giảm tổn thất điện năng 2012

04/04/2013

Từ nhiều năm qua Công ty Điện lực Lào Cai đã quan tâm phấn đấu giảm tổn thất điện năng và đạt được kết quả đáng khích lệ.

a7ea2d226_dllcai_giamtonthat.pngXác định giảm Tổn thất điện năng (TTĐN) là một trong những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Từ nhiều năm qua Công ty Điện lực Lào Cai đã quan tâm phấn đấu giảm tổn thất điện năng và đạt được kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ tổn thất năm 2010 và 2011 đều ở mức 4,7%. Tổn thất thực hiện năm 2012 là 3,93% (giảm 0,57% so với kế hoạch được giao là 4,5%) tương đương giảm được 6 triệu kWh, giá trị làm lợi đạt xấp xỉ 7,6 tỷ đồng.
 
Để có được những kết quả trên Công ty đã thực hiện rất nhiều các biện pháp giảm TTĐN phù hợp từng khu vực lưới điện trên cơ sở kết hợp giữa công tác quản lý vận hành, biện pháp kỹ thuật, kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng lưới điện.

Hàng tháng, hàng quý Công ty đều phân tích tổng hợp, đánh giá những vấn đề đã làm được, những vấn đề còn tồn tại và phương hướng biện pháp thực hiện phù hợp cho tháng, quý tiếp theo. Tại các Điện lực đã gắn TTĐN với xét lương, giao chỉ tiêu TTĐN từng TBA, lộ đường dây cho các tổ đội theo dõi và thực hiện. Tập trung nguồn lực, tận dụng vật tư thu hồi cải tạo lưới điện nông thôn đã mang lại hiệu quả giảm tổn thất cao, đặc biêt khu vực mới tiếp nhận tổn thất đã giảm từ 15,49% năm 2011 xuống 10,97% năm 2012.

Công ty thực hiện kiểm tra, phúc tra công tác kinh doanh tại các Điện lực 20 lượt qua đó đánh giá, củng cố việc thực hiện công tác giảm tổn thất tại các đơn vị trực thuộc. Thực hiện thường xuyên tuyên truyền ngăn ngừa việc trộm cắp điện, trong năm 2012 tại Công ty đã phát hiện 16 vụ ăn trộm điện truy thu được 10.590 kWh với số tiền 20,5 triệu đồng, phúc tra đạt 21.907 công tơ đạt 17,94%, kiểm tra lập biên bản 1.863 trường hợp truy thu 771.492kWh với giá trị trên 1,1 tỷ đồng.

Việc áp dụng CNTT vào quản lý, tính toán tổn thất bằng phần mềm CMIS, PSS/ADEPT cũng được Công ty thực hiện nghiêm túc, hạn chế tối đa việc tình trạng buông lỏng trong việc ghi chỉ số và làm sai lệch kết quả tính toán thực tế.

Công tác quản lý đo đếm cũng được Công ty thực hiện thường xuyên, theo dõi sản lượng bất thường để kịp thời xử lý, Đảm bảo chất lượng kiểm định ban, thay thế định kỳ công tơ đúng thời hạn theo quy định. Năm 2012 thay định kỳ công tơ 1 pha đạt 21.842 chiếc/KH là 15.716 chiếc đạt 139%, công tơ 3 pha là 2582/KH 1692 chiếc đạt 153%, thay cháy kẹt là 1605 công tơ. Công tơ tại khu vực tiếp nhận nôn thôn đã được thay thế, kiểm định 100% (22.393 công tơ 1 pha và 585 công tơ 3 pha).

Năm 2012 Công ty đầu tư theo kế hoạch là 43 dự án, trong đó: 24 dự án chuyển tiếp; 19 dự án đầu tư mới với tổng mức đầu tư 58 tỷ. Trong năm đã hoàn thành 18 dự án, đưa vào sử dụng mới 60 trạm BA, gần 50 km đường dây trung hạ thế và 1.445 công tơ. Hoàn thành 55 hạng mục sửa chữa lớn tổng giá trị 9,9 tỷ đồng và thực hiện gần 400 phương án sửa chữa thường xuyên với giá trị 2,24 tỷ đồng phục vụ rất hiệu quả cho công tác kinh doanh, góp phần không nhỏ giảm tổn thất tại công ty.       

Công ty đặc biệt quan tâm thực hiện công tác thi đua khen động viên khích lệ kịp thời và tạo phong trào thi đua giảm tổn thất trong Công ty. Năm 2012 đã khen thưởng đột xuất cho 5 tổ đội, 1 cá nhân thực hiện tốt với số tiền 5,5 triệu đồng. Công ty đã trao giải riêng về công tác giảm tổn thất 2012 cho 4 Điện lực với số tiền 11 triệu đồng.

Tại hội nghị tổng kết công tác giảm tổn thất năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 đồng chí Phan Tử Lượng - Giám đốc Công ty đã chỉ đạo “Phải quan tâm tập trung mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm để hoàn thành kế hoạch tổn thất NPC giao năm 2013 là 3,6%”.

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao  những nỗ lực và kết quả đạt được của Công ty Điện lực Lào Cai trong công tác giảm tổn thất điện năng năm 2012 và trao giải nhất về thành tích giảm tổn thất tại hội nghị tổng kết kinh doanh EVN 2012 và đạt giải nhì  thi đua toàn diện của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc.

Theo Điện lực Lào Cai