Thứ ba, 18/06/2024 | 20:11 GMT+7

Quảng Bình: Khuyến khích các biện pháp tiết kiệm năng lượng

07/07/2020

Quảng Bình cũng tăng cường công tác giám sát điện năng, thanh tra an toàn điện, giải quyết các khiếu nại của khách hàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cung ứng và sử dụng điện.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, kiểm soát và quản lý dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng. Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và ưu tiên cấp điện. Phối hợp với các tổ chức tư vấn, các trung tâm tiết kiệm năng lượng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ tiết kiệm đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thay thế các thiết bị có hiệu suất thấp bằng các trang thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

Đồng thời, tỉnh Quảng Bình cũng tăng cường công tác giám sát điện năng, thanh tra an toàn điện, giải quyết các khiếu nại của khách hàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cung ứng và sử dụng điện. Thực hiện kiểm tra thanh tra vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng điện.

Thành phố Đồng Hới- Trung tâm tỉnh Quảng Bình được chiếu sáng về đêm

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Bình đã có chỉ đạo công tác thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Cụ thể, các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện; theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên.

UBND tỉnh cũng giao cho PC Quảng Bình xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng; vận động tổ chức, cơ quan và người dân tham gia hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” hàng năm. Thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm điện trong phát điện, truyền tải và phân phối điện. Áp dụng các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định của Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trong việc sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện.

Theo Báo Quảng Bình