Thứ năm, 25/07/2024 | 08:42 GMT+7

Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp

03/07/2024

Công nghiệp là một ngành sử dụng nhiều năng lượng, chiếm hơn 50% tổng lượng năng lượng tiêu thụ toàn quốc.