BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ tư, 23/01/2019 | 19:39 GMT+7

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2015

Ngày 18/3/2015, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 tới ban tuyên giáo các quận, huyện, đảng ủy khối, trực thuộc.

Ngày 18/3/2015, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 tới ban tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối, trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tại văn bản số 2119-CV/BTGTU với các nội dung như sau:

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm điện, giảm ô nhiễm môi trường trong bối cảnh Thành phố đang thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế các bon thấp nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng toàn Thành phố và treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tại địa phương, đơn vị về chương trình Giờ Trái đất. Nội dung tuyên truyền cần bám sát Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/3/2015 của UBND Thành phố về tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2015.

- Chỉ đạo các cấp chính quyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng tham gia chiến dịch thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là tại các điểm tiến hành tắt đèn điện và tổ chức sự kiện; kêu gọi sự tự nguyện tham gia của các tổ chức, cá nhân cùng nhau hành động để mang đến sự thay đổi tích cực cho môi trường nhằm thực hiện tốt Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”.

Ngọc Linh

 

 

Ý kiến phản hồi
Bình luận