Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định P (W) Chỉ số hiệu suất năng lượng
Máy giặt Lồng ngang TW-BK115G4V TW-BK115G4V Toshiba Thái Lan 17,6
Máy giặt Lồng ngang TW-BK105G4V TW-BK105G4V Toshiba Thái Lan 19,2
Máy giặt lồng ngang NA-S96FR1 NA-S96FR1 PANASONIC Việt Nam 1600-1900 W 15.6 Wh/kg
Máy giặt lồng ngang NA-V10FR1 NA-V10FR1 PANASONIC Việt Nam 1600-1900 W 13.9 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-FD10VR1 NA-FD10VR1 PANASONIC Việt Nam 1475-1750 W 4.4 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-FD11XR1 NA-FD11XR1 PANASONIC Việt Nam 390W 4,1 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-FD10AR1 NA-FD10AR1 PANASONIC Việt Nam 390 4,2 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-S106FC1 NA-S106FC1 PANASONIC Việt Nam 1600-1900 11,6 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-FD16V1 NA-FD16V1 PANASONIC Việt Nam 1475-1750 W 3,1 Wh/kg
Máy giặt lồng ngang NA-S96FG1 NA-S96FG1 PANASONIC Việt Nam 1740-2000 W 19.1 Wh/kg
Máy giặt lồng ngang NA-S106FX1 NA-S106FX1 PANASONIC Việt Nam 1740-2000 W 17.1 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-F90A9 NA-F90A9 PANASONIC Việt Nam 490 6.67 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-F100A9 NA-F100A9 PANASONIC Việt Nam 500 W 7.47 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-FD85X1 NA-FD85X1 PANASONIC Việt Nam 415W 4,2 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-FD11AR1 NA-FD11AR1 PANASONIC Việt Nam 390W 4,2 Wh/kg
Máy giặt lồng ngang NA-S106G1 NA-S106G1 PANASONIC Việt Nam 1.700-1.990W 13,9 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-FD95X1 NA-FD95X1 PANASONIC Việt Nam 370W 4,1 Wh/kg

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành