Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định P (W) Chỉ số hiệu suất năng lượng
Máy giặt lồng đứng NA-FD85X1 NA-FD85X1 PANASONIC Việt Nam 415W 4,2 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-FD11AR1 NA-FD11AR1 PANASONIC Việt Nam 390W 4,2 Wh/kg
Máy giặt lồng ngang NA-S106G1 NA-S106G1 PANASONIC Việt Nam 1.700-1.990W 13,9 Wh/kg
Máy giặt lồng đứng NA-FD95X1 NA-FD95X1 PANASONIC Việt Nam 370W 4,1 Wh/kg

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành