Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định
(BTU/h)
Hiệu suất năng lượng(br)(CSPF)
Máy điều hòa không khí hai chiều lạnh sưởi Inverter tiêu chuẩn FTHF50VAVMV / RHF50VAVMV FTHF50VAVMV / RHF50VAVMV Daikin Việt Nam 17100/17100 BTU/h 6.3 CSPF
Máy điều hòa không khí hai chiều lạnh sưởi Inverter cao cấp FTXV35QVMV / RXV35QVMV FTXV35QVMV / RXV35QVMV Daikin Việt Nam 11900 BTU/h 6.24 CSPF
Máy điều hòa không khí hai chiều lạnh sưởi Inverter premium FTXM71XVMV / RXM71XVMV FTXM71XVMV / RXM71XVMV Daikin Thái Lan 24200/27300 BTU/h 6.2 CSPF
Máy điều hòa không khí hai chiều lạnh sưởi Inverter premium FTXM60XVMV / RXM60XVMV FTXM60XVMV / RXM60XVMV Daikin Thái Lan 21200/24600 BTU/h 6.5 CSPF
Máy điều hòa không khí hai chiều lạnh sưởi Inverter premium FTXM50XVMV / RXM50XVMV FTXM50XVMV / RXM50XVMV Daikin Thái Lan 18100/20500 BTU/h 6.9 CSPF
Máy điều hòa không khí hai chiều lạnh sưởi Inverter premium FTXM35XVMV / RXM35XVMV FTXM35XVMV / RXM35XVMV Daikin Việt Nam 12300/1300 BTU/h 7.2 CSPF
Máy điều hòa không khí hai chiều lạnh sưởi Inverter premium FTXM25XVMV / RXM25XVMV FTXM25XVMV / RXM25XVMV Daikin Thái Lan 9200/11600 BTU/h 7.6 CSPF
Máy điều hòa không khí một chiều lạnh Inverter tiêu chuẩn FTKB50YVMV / RKB50YVMV FTKB50YVMV / RKB50YVMV Daikin Việt Nam 18100 BTU/h 5.2 CSPF
Máy điều hòa không khí một chiều lạnh Inverter tiêu chuẩn FTKB35YVMV / RKB35XVMV FTKB35YVMV / RKB35XVMV Daikin Việt Nam 12300 BTU/h 5.38 CSPF
Máy điều hòa không khí một chiều lạnh Inverter tiêu chuẩn FTKF50YVMV / RKF50YVMV FTKF50YVMV / RKF50YVMV Daikin Việt Nam 18100 BTU/h 5.2 CSPF
Máy điều hòa không khí một chiều lạnh Inverter tiêu chuẩn ATKF35YVMV / ARKF35YVMV ATKF35YVMV / ARKF35YVMV Daikin Việt Nam 12300 BTU/h 5.38 CSPF
Máy điều hòa không khí một chiều lạnh Inverter tiêu chuẩn ATKF35XVMV / ARKF35XVMV ATKF35XVMV / ARKF35XVMV Daikin Việt Nam 12300 BTU/h 5.38 CSPF
Máy điều hòa không khí một chiều lạnh Inverter cao cấp FTKY35WMVMV / RKY35WMVMV FTKY35WMVMV / RKY35WMVMV Daikin Việt Nam 11900 BTU/h 6.19 CSPF
Máy điều hòa không khí một chiều lạnh Inverter flagship FTKZ71VVMV / RKZ71VVMV FTKZ71VVMV / RKZ71VVMV Daikin Thái Lan 24200 BTU/h 5.98 CSPF
Máy điều hòa không khí một chiều lạnh Inverter flagship FTKZ60VVMV / RKZ60VVMV FTKZ60VVMV / RKZ60VVMV Daikin Thái Lan 20500 BTU/h 6,45 CSPF
Máy điều hòa không khí một chiều lạnh Inverter flagship FTKZ50VVMV / RKZ50VVMV FTKZ50VVMV / RKZ50VVMV Daikin Thái Lan 6,69 CSPF 17700 BTU/h
Máy điều hòa không khí một chiều lạnh Inverter flagship FTKZ25VVMV / RKZ25VVMV FTKZ25VVMV / RKZ25VVMV Daikin Thái Lan 8500 (BTU/h) 7.24 CSPF
Điều hoà 1 chiều FTKB50XVMV/RKB50XVMV FTKB50XVMV/RKB50XVMV Daikin Việt Nam 18.100 W 4,77 CSPF
Điều hoà 1 chiều FTKF50XVMV/RKF50XVMV FTKF50XVMV/RKF50XVMV Daikin Việt Nam 18.100 W 4,77 CSPF
Điều hoà 1 chiều FTKB35XVMV/RKB35XVMV FTKB35XVMV/RKB35XVMV Daikin Việt Nam 12.300 W 5,38 CSPF

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành