Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định P (W) Thông số kỹ thuật khác Chỉ số hiệu suất năng lượng
Máy biến áp ngâm dầu kiểu kín MBA 2000KVA-22/0,4KV MBA 2000KVA-22/0,4KV Serial: 1LVN216016 ABB Việt Nam 2.000 kVA 22/0,4kV 99,56%

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành