Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định P (W) Thông số kỹ thuật khác Chỉ số hiệu suất năng lượng
Bình nước nóng KG68A2 KG68A2 KANGAROO Việt Nam 2500W 0,43kWh/L
Bình nước nóng KG79A2 KG79A2 KANGAROO Việt Nam 2500W 0,049kWh/L
Động cơ điện 4P-2.2kW-380V-OUT-IE3-VN Y224ODMH7FS TOSHIBA Việt Nam 2,2kW 89,4%
Động cơ điện 4P-2.2kW-380V-DF-RB-OUT-IE3-VN Y224ODMH7JS TOSHIBA Việt Nam 2,2kW 89,4%
Động cơ điện 4P-3.7kW-380V-OUT-IE3-VN Y374ODMH7FS TOSHIBA Việt Nam 3,7kW 89,5%
Động cơ điện 4P-3.7kW-380V-DF-RB-OUT-IE3-VN Y374ODMH7JS TOSHIBA Việt Nam 3,7kW 89,5%
Động cơ điện 4P-3.7kW-380V-DF-F-OUT-IE3-VN Y374ODMH7GS TOSHIBA Việt Nam 3,7kW 89,5%
Động cơ điện 4P-5.5kW-380V-OUT-IE3-VN Y554ODMH7FS TOSHIBA Việt Nam 5,5kW 90,6%
Động cơ điện 4P-7.5kW-380V-OUT-IE3-VN Y754ODMH7FS TOSHIBA Việt Nam 7,5kW 90,6%
Động cơ điện 4P-7.5kW-380V-DF-RB-OUT-IE3-VN Y754ODMH7JS TOSHIBA Việt Nam 7,5kW 90,6%
Động cơ điện 4P-5.5kW-380V-DF-RB-OUT-IE3-VN Y554ODMH7JS TOSHIBA Việt Nam 5,5kW 90,6%
Động cơ điện 4P-15kW-380V-OUT-IE3-VN 0154ODMH7FS TOSHIBA Việt Nam 15kW 92,4%
Động cơ điện 4P-15kW-380V-DF-RB-OUT-IE3-VN 0154ODMH7JS TOSHIBA Việt Nam 15kW 92,4%
Động cơ điện 4P-15kW-380V-IE3-VN 0154FTMT7FS TOSHIBA Việt Nam 15kW 92,4%
Động cơ điện 4P-22kW-380V-IE3-VN 0224FTMN7FS TOSHIBA Việt Nam 22kW 93%
Động cơ điện 4P-22kW-380V-OUT-IE3-VN 0224ODMH7FS TOSHIBA Việt Nam 22kW 93%
Động cơ điện 4P-22kW-380V-DF-RB-OUT-IE3-VN 0224ODMH7JS TOSHIBA Việt Nam 22kW 93%
Động cơ điện 6P-30kW-380V-IE3-VN 0306FTMN7FS TOSHIBA Việt Nam 30kW 94,3%
Động cơ điện 2P-37kW-380V-DF-RB-OUT-IE3-VN 0372ODMH7JS TOSHIBA Việt Nam 37kW 94,7%
Động cơ điện 4P-45kW-380V-OUT-IE3-VN 0454ODMH7FS TOSHIBA Việt Nam 45kW 94,5%

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành