Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định Điện áp (V) Tần số Quang thông ban đầu Nhiệt độ màu Tuổi thọ công bố Chỉ số thể hiện màu Thời gian bảo hành Điện năng sau 1.000h Hiệu suất năng lượng
Đèn chiếu sáng đường phố TUNA - 150 TUNA - 150 HAPULICO Việt Nam 150W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố TUNA - 200 TUNA - 200 HAPULICO Việt Nam 200 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố TUNA - 140 TUNA - 140 Hapulico Việt Nam 140 W ≥ 125 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố TUNA - 225 TUNA - 225 HAPULICO Việt Nam 225 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố TUNA - 125 TUNA - 125 Hapulico Việt Nam 125 W ≥ 125 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố TUNA - 250 TUNA - 250 HAPULICO Việt Nam 250 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố TUNA - 300 TUNA - 300 HAPULICO Việt Nam 300 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố TUNA - 100 TUNA - 100 Hapulico Việt Nam 100 W ≥ 125 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố TUNA - 75 TUNA - 75 HAPULICO Việt Nam 75 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố TUNA - 80 TUNA - 80 HAPULICO Việt Nam 80 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SM - 90 LUNA SM - 90 Hapulico Việt Nam 90 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PC - 25 LUNA PC - 25 HAPULICO Việt Nam 25 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PC - 35 LUNA PC - 35 HAPULICO Việt Nam 35 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PC – 50 LUNA PC – 50 HAPULICO Việt Nam 50 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PC – 60 LUNA PC – 60 HAPULICO Việt Nam 60 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SM - 70 LUNA SM - 70 Hapulico Việt Nam 70 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SM - 60 LUNA SM - 60 Hapulico Việt Nam 60 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SM - 50 LUNA SM - 50 Hapulico Việt Nam 50 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SM - 35 LUNA SM - 35 Hapulico Việt Nam 35 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SM - 25 LUNA SM - 25 Hapulico Việt Nam 25 W ≥ 120 lm/W

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành