Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định Điện áp (V) Tần số Quang thông ban đầu Nhiệt độ màu Tuổi thọ công bố Chỉ số thể hiện màu Thời gian bảo hành Điện năng sau 1.000h Hiệu suất năng lượng
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PC – 70 LUNA PC – 70 HAPULICO Việt Nam 70 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PC – 90 LUNA PC – 90 HAPULICO Việt Nam 90 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SC - 90 LUNA SC - 90 Hapulico Việt Nam 90 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SC - 70 LUNA SC - 70 Hapulico Việt Nam 70 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PL - 25 LUNA PL - 25 HAPULICO Việt Nam 25 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SC - 60 LUNA SC - 60 Hapulico Việt Nam 60 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SC - 50 LUNA SC - 50 Hapulico Việt Nam 50 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PL - 35 LUNA PL - 35 HAPULICO Việt Nam 35 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SC - 35 LUNA SC - 35 Hapulico Việt Nam 35 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PL – 50 LUNA PL – 50 HAPULICO Việt Nam 50 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PL – 60 LUNA PL – 60 HAPULICO Việt Nam 60 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA SC - 25 LUNA SC - 25 Hapulico Việt Nam 25 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PL – 70 LUNA PL – 70 HAPULICO Việt Nam 70 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA PL – 90 LUNA PL – 90 HAPULICO Việt Nam 90 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA LM - 90 LUNA LM - 90 Hapulico Việt Nam 90 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA LM - 70 LUNA LM - 70 Hapulico Việt Nam 70 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA LM - 60 LUNA LM - 60 Hapulico Việt Nam 60 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA LM - 50 LUNA LM - 50 Hapulico Việt Nam 50 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng sân vườn LUNA SL - 25 LUNA SL - 25 HAPULICO Việt Nam 25 W ≥ 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường phố LUNA LM - 35 LUNA LM - 35 Hapulico Việt Nam 35 W ≥ 120 lm/W

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành