Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định
(BTU/h)
Hiệu suất năng lượng(br)(CSPF)
Điều hòa gia đình 1 chiều lạnh FTKM35SVMV/RKM35SVMV FTKM35SVMV/RKM35SVMV Daikin Thái Lan 11.900 BTU/h 6,56 CSPF
Điều hòa gia đình 2 chiều FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV Daikin Việt Nam 8.500 BTU/h 6 CSPF
Điều hòa gia đình 2 chiều FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV FTXZ25NVMV/RXZ25NVMV Daikin Thái Lan 8.400 BTU/h 7,04 CSPF
Điều hòa gia đình 1 chiều lạnh FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV Daikin Việt Nam 8.500 BTU/h 5,75 CSPF
Điều hòa gia đình 1 chiều lạnh FTKM25SVMV/RKM25SVMV FTKM25SVMV/RKM25SVMV Daikin Thái Lan 8.500 BTU/h 7,4 CSPF

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành