Thứ ba, 27/02/2024 | 04:14 GMT+7

Từng bước tiết kiệm năng lượng với tiêu chuẩn quốc tế ISO 50005

27/10/2021

ISO mới đây đã đưa ra các khuyến nghị mới cho cách tiếp cận tốt hơn để quản lý năng lượng.

Thực hiện hệ thống quản lý năng lượng là một cách hiệu quả để tổ chức liên tục cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đồng thời giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, quản lý năng lượng không được thực hiện tất cả cùng một lúc và mỗi hành động được thực hiện có thể mang lại những thay đổi tích cực theo đúng nghĩa của nó. Đó là lý do tại sao một tiêu chuẩn mới vừa được công bố để giúp tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặt hái được nhiều lợi ích nhất.
Tiêu chuẩn ISO 50005, Hệ thống quản lý năng lượng - Hướng dẫn thực hiện theo từng giai đoạn, đưa ra các khuyến nghị về tiến độ theo từng giai đoạn trong việc triển khai hệ thống quản lý năng lượng. Nó đặc biệt có lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) không nhất thiết phải có đủ nguồn lực cần thiết để thiết lập một hệ thống quản lý năng lượng cùng một lúc. Với cách tiếp cận theo từng giai đoạn, các tổ chức sẽ dễ dàng hơn trong việc phân bổ các nguồn lực cần thiết và sắp xếp thứ tự ưu tiên theo nhu cầu và khả năng của họ, cho phép họ tận dụng tiêu chuẩn từ những giai đoạn sớm nhất.
Theo ông Nathanael Harfst - đồng trưởng nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm phát triển tiêu chuẩn, việc sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước khi thiết lập một thứ gì đó nặng nề như một hệ thống quản lý năng lượng mang lại nhiều lợi thế. Đặc biệt, nó cho phép đạt được kết quả nhanh chóng, thúc đẩy nhân viên và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các hoạt động để họ bổ sung cho nhau tốt nhất có thể.
“Hệ thống quản lý năng lượng nhằm mục đích đưa ra các hệ thống và quy trình để cải thiện hiệu suất năng lượng. Tuy nhiên, công việc liên quan rất lớn và có vẻ khó khăn và thường quá sức, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ” ông Nathanael Harfst nhấn mạnh.
Sử dụng cách tiếp cận theo từng giai đoạn cho phép tổ chức bắt đầu với quy mô nhỏ và xây dựng theo từng giai đoạn, dựa trên nhu cầu và nguồn lực của họ, và do đó gặt hái được những lợi ích ngay từ đầu.
ISO 50005 xác định cách tiếp cận triển khai theo từng giai đoạn dựa trên 12 yếu tố cốt lõi của ISO 50001, Hệ thống quản lý năng lượng - Yêu cầu và khuyến nghị để thực hiện. Nó dựa trên mô hình bốn cấp độ trưởng thành, bắt đầu từ các nguyên tắc cơ bản của quản lý năng lượng cho những người ít kinh nghiệm hơn và đang phát triển dần dần cho đến khi tuân thủ tiêu chuẩn ISO 50001.
ISO 50005 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO / TC 301, Quản lý và bảo tồn năng lượng, ban thư ký được cung cấp bởi ANSI, thành viên của ISO tại Hoa Kỳ. Nó có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia của bạn hoặc từ ISO Store.
ISO 50001 là một tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cần thiết để lập kế hoạch, thực hiện, duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lý năng lượng (EnMS). Cách tiếp cận này lần lượt cho phép tổ chức ghi lại, xem xét, kiểm toán, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống quản lý năng lượng một cách có hệ thống, có tính đến các số liệu cụ thể như hiệu quả năng lượng, mức tiêu thụ năng lượng và sử dụng năng lượng.
Tiêu chuẩn ISO 50001 cung cấp những lợi ích kinh tế có thể đo lường được cho các doanh nghiệp và khuyến khích thực hành tốt nhất về quản lý năng lượng bằng việc chứng minh lượng năng lượng được tiêu thụ trong suốt chuỗi giá trị của tổ chức.
Theo vietq.vn