Thứ tư, 22/05/2024 | 14:33 GMT+7

Khảo sát tiềm năng TKNL tại các trạm bơm nông nghiệp

29/02/2012

Hiệu suất sử dụng năng lượng của các trạm bơm ở mức tương đối thấp (65%) và có nhiều tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

Trong khuôn khổ dự án Tiết kiệm năng lượng cho các trạm bơm nông nghiệp Việt Nam do Hiệp hội Đồng quốc tế và Bộ Công thương đồng tài trợ, Công ty Cổ phần RCEE – NIRAS đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án với nhiệm vụ nghiên cứu thị trường.

c67779ded_tram_bom.jpg

Trong giai đoạn I, Nhóm tư vấn đã tiến hành thực hiện việc khảo sát và kiểm toán năng lượng sơ bộ tại 30 trạm bơm với các qui mô và công suất khác nhau tại 06 tỉnh (Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Nam, An Giang) đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc.
 
Kết quả khảo sát cho thấy hiệu suất sử dụng năng lượng của các trạm bơm ở mức tương đối thấp (65%) và có nhiều tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng bao gồm các giải pháp về kỹ thuật như thay thế động cơ hiệu suất cao hay lắp biến tiền và khởi động mềm cũng như các giải pháp về tăng cường năng lực quản lý và vận hành trạm bơm.

Dựa vào kết quả của nhiệm vụ này, nhóm tư vấn sẽ lựa chọn một số trạm bơm để xây dựng mô hình trình diễn về tiết kiệm năng lượng, nhằm khuyến khích việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các trạm bơm nông nghiệp tại Việt Nam.

Minh Sơn