Thứ tư, 19/06/2024 | 11:38 GMT+7

Châu Âu dùng quỹ chưa sử dụng tài trợ các dự án năng lượng tái tạo

19/11/2010

Phần đông Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu tán thành kế hoạch đầu tư 146 triệu Euro (tương đương 200 triệu dolla) thuộc nguồn quỹ chưa phân bổ của Liên minh Châu Âu EU vào các dự án tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng và tìm kiếm năng lượng tái tạo.

Phần đông Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu tán thành kế hoạch đầu tư 146 triệu Euro (tương đương 200 triệu dolla) thuộc nguồn quỹ chưa phân bổ của Liên minh Châu Âu EU vào các dự án tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng và tìm kiếm năng lượng tái tạo.


Việc thay đổi trong số phiếu bầu đã tạo điều kiện cho sự sửa đổi các quy định trong Kế hoạch hồi phục năng lượng Châu Âu (EERP) để chuyển nguồn vốn chưa sử dụng vào một quỹ mới.


Kế hoạch EERP được đưa ra vào năm 2009 nhằm mục đích thúc đẩy sự phục hồi nền kinh tế thông qua tài trợ các dự án năng lượng. Trong năm nay, quỹ này đã quyết định dành 3,98 tỷ Euro(tương đương 5,46 tỷ dolla) cấp vốn cho các dự án phát triển năng lượng.


Unspent Europe funds will be used to finance renewable energy projects.jpg


Quy định mới được sửa đổi cung cấp một cơ sở pháp lý cho việc đầu tư nguồn quỹ chưa sử dụng vào các dự án tiết kiệm năng lượng và tìm kiếm năng lượng thay thế để đem lại lợi nhuận vào ngân sách quốc gia.


Nghị viện Châu Âu đã thông qua quy định sửa đổi với 582 phiếu thuận trên 27 phiếu chống, chỉ 7 phiếu trắng.


Quỹ mới sẽ được phân bổ cho các dự án năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng từ đầu tháng 1, hạn cuối vào tháng 3 năm 2014. Nguồn ngân quỹ sẽ được cấp phát dưới dạng các khoản nợ, bảo lãnh và cổ phiếu, khoảng 15% trong đó dùng để cấp vốn cho các chính quyền địa phương xây dựng dự án.


Số vốn sẽ được dùng để xây dựng các hệ khống điện, nhiệt và đầu tư vào các giải pháp năng lượng sạch trong giao thông công cộng cũng như phát triển cơ sở hạ tầng địa phương. Theo Nghị viện Châu Âu, chỉ khi đầu tư vào các dự án khả thi về mặt kinh tế như vậy mới đem lại lợi nhuận.


Quy định sửa đổi vẫn còn phải chờ Hội Đồng chung Châu Âu phê chuẩn vào cuối năm nay, tuy nhiên, Nghị viện Châu Âu cho biết quy định mới sẽ đi vào hiệu lực ngay lập tức.


Hoàng Lan (theo newenergyworldnetwork)