Chủ nhật, 05/02/2023 | 11:42 GMT+7

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả là cần thiết

26/11/2009

Trong phiên thảo luận tại hội trường chiều nay (24/11) về Dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, đa số ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự đồng tình với việc cần thiết phải ban hành Luật. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một biện pháp hàng đầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời cũng là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng, lâu dài tới sự phát triển bền vững của Việt Nam, tuy nhiên, dự luật cần phải được sửa đổi, bổ sung thì mới đảm bảo được tính thực tiễn.

  

                                                       Quốc hội thảo luận chiều 24/11

Về tên gọi của Luật, đa số đại biểu cho rằng tên gọi "Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" là phù hợp với phạm vi điều chỉnh và nội dung dự thảo Luật.

Về phạm vi điều chỉnh của Luật, một số đại biểu cho rằng, dự thảo Luật chỉ tập trung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ở giai đoạn sử dụng năng lượng là hợp lý. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị bổ sung một số điều về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ; về trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng chính sách, biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; sử dụng hợp lý, hài hòa nguồn năng lượng không tái tạo và năng lượng tái tạo.

Ða số ý kiến đại biểu tán thành các chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nêu tại Ðiều 4 và một số điều trong dự thảo Luật; và đề nghị bổ sung một số quy định về chủ trương, chính sách vĩ mô của Nhà nước như: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Về quản lý đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, một số đại biểu cho rằng, một bất cập hiện nay nhiều cơ quan không sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do phương tiện, thiết bị còn cũ kỹ, lạc hậu; do đó không chỉ vận động, thuyết phục việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả một cách chung chung mà Nhà nước cần có các biện pháp khuyến khích và chính sách hỗ trợ phù hợp để các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân dùng các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, tiết kiệm hiệu quả. Việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công bố áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài phù hợp với điều kiện Việt Nam về hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng là một nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm không chỉ của Bộ Khoa học và Công nghệ, mà còn của một số bộ, ngành khác..

(Văn phòng TKNL tổng hợp)

 

 

 

Top-runner 2022