Thứ năm, 02/02/2023 | 17:44 GMT+7

Họp Tổ biên tập Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

21/07/2008

Sáng ngày 18 tháng 7, tại trụ sở Bộ Công Thương, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp Tổ Biên tập Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trước tình hình năng lượng trong nước đang ngày càng trở nên nóng bỏng, đòi hỏi sớm hình thành khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng, cuộc họp Tổ Biên tập Luật đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, khẩn trương với sự tham gia đông đủ của thành viên tổ luật.

Tại buổi họp, Tổ biên tập đã tập trung rà soát từng chương, Điều trong dự thảo luật 9 để  các thành viên cùng thảo luận, bổ sung những thiếu sót còn tồn tại, những điểm trùng lặp giữa các chương Điều trong Luật cũng như giữa Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với các Luật khác đã được ban hành.

Ý kiến đại biểu đến từ các Bộ, ngành tập trung đề cập đến một số giải pháp TKNL trong ngành giao thông vận tải, trong lĩnh vực sản xuất đồng thời cũng đã thảo luận sôi nổi về các Điều liên quan đến hoạt động kiểm toán năng lượng - một trong những lĩnh vực còn mới ở nước ta.

Tổ luật cùng thống nhất Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải được xây dựng xuất phát từ thực tiễn và phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội chung của quốc gia. Do đó, ngoài tính chặt chẽ cần phải linh hoạt để Luật khi được ban hành dễ dàng áp dụng và mang lại hiệu quả cao.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp, Ban thư ký đã tổng hợp các ý kiến đóng góp và sẽ khẩn trương hoàn thiện Dự thảo luật để đảm bảo được tiến độ đã đề ra.

Thu Trang

Top-runner 2022