Thứ sáu, 19/07/2024 | 09:20 GMT+7

Trà Vinh thực hiện tốt công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

10/02/2023

Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đã góp phần nâng cao ý thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả của người dân, đồng thời giúp thành phố Trà Vinh tiết kiệm 5,2 triệu kilowatt giờ điện trong năm 2022.

Năm 2022, Điện lực thành phố Trà Vinh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể của tỉnh tuyên truyền trực tiếp và phát tờ rơi nội dung tiết kiệm điện, an toàn điện đến 815 học sinh, 46 giáo viên tại Trường Tiểu học Hùng Vương và Trường THPT thành phố Trà Vinh.
Bên cạnh đó, phối hợp lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, họp dân để phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 245/UBND-CNXD, ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.  
Nhân viên Điện lực thành phố Trà Vinh phát quang hành lang an toàn lưới điện trên đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, góp phần giảm tổn thất điện năng (Ảnh: PC Trà Vinh)
Ông Nguyễn Văn Khiêm, Giám đốc Điện lực thành phố Trà Vinh cho biết, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Trà Vinh với 05 tổ chức đoàn thể của tỉnh về tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đã giúp giám sát hoạt động sử dụng điện của người dân một cách hiệu quả. Theo đó, năm 2022 toàn thành phố tiết kiệm 5,2 triệu kilowatt giờ (chỉ tiêu 4,3 triệu kilowatt giờ)
Đối với công tác an toàn điện, năm 2022 Điện lực thành phố Trà Vinh phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố và UBND xã Long Đức tuyên truyền an toàn sử dụng điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và thực hiện tiêu chí 4 về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Trà Vinh cho 50 người; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Trà Vinh tuyên truyền về an toàn điện và phát tờ rơi cho 190 hội viên.
Từ những hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao ý thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn; tai nạn điện ngoài dân tiếp tục kéo giảm, ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn ngày càng nâng cao. Điện lực Trà Vinh hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay, giúp sức của khách hàng để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân và hoàn thành các chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng được giao.
Tuệ Lâm