Thứ bảy, 15/06/2024 | 23:12 GMT+7

HD kỹ thuật triển khai thực hiện các giải pháp thuộc CT MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

15/02/2022

Bộ Công Thương ban hành quyết định số 145/QĐ-BCT ngày 08/02/2022 về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai thực hiện các giải pháp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Quyết định ban hành hướng dẫn kỹ thuật triển khai thực hiện các giải pháp bao gồm:
1. Thực hiện kiểm toán sơ bộ cho các tòa nhà, doanh nghiệp
2. Thực hiện kiểm toán chi tiết tòa nhà, doanh nghiệp.
3. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho doanh nghiệp/tòa nhà theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới Luật bao gồm các hoạt động.
4. Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng và đánh giá cấp chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO 50000 và ISO 50001 hoặc các hệ thống quản lý năng lượng tương đương do các tổ chức được công nhận cấp.
5. Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh học, năng lượng sinh khối...)
6. Xây dựng mô hình biogas quy mô công nghiệp (đối với gia súc 1000 con trở lên, đối với gia cầm 5000 con trở lên.
7. Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng hệ thống đun nước nóng năng lượng mặt trời quy mô công nghiệp (Có hệ thống điều khiển tiwj động và công suất đặt tối thiểu là 5.000 lít/ngày).
8. Cải tiến quy trình công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thân thiện môi trường, giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
9. Ứng dụng các công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản cuất, chế tạo các máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, liên lạc viên thông, tưới tiêu, khai thác, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản,v.v..
10. Lắp đặt, cải tạo, thay thế các phương tiện, thiết bị, linh kiện, máy míc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tích hợp các giải pháo tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái  taph cho các công trình công cộng, tòa nhà, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống chiếu sáng đô thị, đường giao thông, các cơ sở sản xuất công nghiệp...
11. Sản xuất thiết bị, phương tiện có hiệu suất năng lượng cao, vật liệu mới ứng dụng trong các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
12. Triển khai hệ thống quảng bá, phân phối sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.
Chi tiết quyết định số 145/QĐ-BCT ngày 08/02/2022 tại đây.
Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 tại đây
Khánh An