Thứ năm, 25/07/2024 | 06:55 GMT+7

Trà Vinh tiết kiệm 10,29 triệu kWh điện trong 5 tháng đầu năm

13/07/2021

Trong 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện tiết kiệm của Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) là 10,29 triệu kWh, đạt 104,79% kế hoạch 5 tháng và đạt 42,98% kế hoạch năm (23,94 triệu kWh).

Với nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng thì việc tiết kiệm điện luôn là việc làm cần thiết, góp phần bảo đảm nguồn cung ứng điện ổn định trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

5 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp tiết kiệm điện và đồng bộ trên địa bàn tỉnh nhằm tiết kiệm đối đa lượng điện tiêu thụ. Kết quả, PC Trà Vinh đã tiết kiệm được 10,29 triệu kWh, đạt 104,79% kế hoạch 5 tháng và đạt 42,98% kế hoạch năm (23,94 triệu kWh).

Ngoài ra 05 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thực hiện 446,77 triệu kWh, đạt 39,2% kế hoạch năm 2021 (1,14 tỷ kWh), mức tăng trưởng 0,52% so cùng kỳ năm 2020.

 
Điện lực Trà Vinh hướng dẫn hộ dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả 

Để có được kết quả này, PC Trà Vinh đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện như: Chương trình Gia đình tiết kiệm điện; Phối hợp 05 tổ chức đoàn thể (Hội phụ nữ, LĐLĐ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân), các địa phương thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện; Phối hợp Sở Công thương triển khai giờ trái đất và giao chỉ tiêu công tác tiết kiệm điện cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp; kiểm tra thực hiện công tác tiết kiệm điện; Phối hợp với Báo Trà Vinh và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Trà Vinh thực hiện các chuyên đề, phóng sự các nội dung về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Nhờ những hành động thiết thực này đã góp phần giúp toàn tỉnh Trà Vinh tiết kiệm được một lượng điện đáng kể, bảo đảm cung cấp đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất cũng như đóng góp vào sự ổn định của an ninh năng lượng quốc gia.

Hương Linh