Chủ nhật, 14/07/2024 | 02:09 GMT+7

Đăng ký nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng TK&HQ

04/05/2019

Ngày 17/4/2019, Bộ Công Thương ban hành công văn số 2651/BCT-TKNL về việc đề xuất kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) giai đoạn 2019 – 2030.

Ngày 17/4/2019, Bộ Công Thương ban hành công văn số 2651/BCT-TKNL về việc đề xuất kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) giai đoạn 2019 – 2030. Theo đó, để triển khai kế hoạch năm 2020, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng TK&HQ xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

Để các nhiệm vụ đạt được hiệu quả cao và đạt mục tiêu của Chương trình đề ra, đề nghị các đơn vị đăng ký nhiệm vụ theo định hướng sau:

- Hoạt động truyền thông nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng TK&HQ;

- Xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ năng lượng cho các ngành, phân ngành và trang thiết bị sử dụng năng lượng;

- Kiểm toán năng lượng, tư vấn triển khai ứng dụng các giải pháp TKNL, áp dụng mô hình quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất;

- Cải tiến quy trình công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng TK&HQ, thân thiện môi trường, giảm nhẹ biến đổi khí hậu;

- Sản xuất thiết bị, phương tiện có hiệu suất năng lượng cao, vật liệu mới ứng dụng trong các giải pháp TKNL;

- Triển khai hệ thống quảng bá, phân phối sản phẩm TKNL, thân thiện môi trường;

- Hướng dẫn, thực hiện các giải pháp TKNL, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp ứng dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh học, năng lượng sinh khối,…) trong các hộ gia đình;

- Đánh giá, triển khai ứng dụng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng TK&HQ đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

Công văn đăng ký của đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại văn thư Bộ Công Thương trước ngày 10/5/2019. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, đề nghị các đơn vị gửi kèm theo file chứa nội dung đăng ký kế hoạch năm 2020 theo hòm thư điện tử: [email protected]

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: ông Cù Huy Quang, Điện thoại: 024 22205384; Di động: 0983 377 379.

Chi tiết công văn xem TẠI ĐÂY.

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương TẠI ĐÂY.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững