Thứ tư, 25/05/2022 | 08:43 GMT+7

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị bàn tròn về SXSH và tiêu dùng bền vững năm 2018

26/06/2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị bàn tròn về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững năm 2018” tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 05 tháng 7 năm 2018 đến ngày 06 tháng 7 năm 2018.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị bàn tròn về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững năm 2018” tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 05 tháng 7 năm 2018 đến ngày 06 tháng 7 năm 2018.

Theo đó, hội nghị sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng. Thành phần đại biểu được mời tham dự hội nghị gồm đại diện các Bộ, ngành liên quan, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm khuyến công, trung tâm tiết kiệm năng lượng, các tổ chức, cá nhân đến hoạt động sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mục tiêu của hội nghị nhằm định hướng và đẩy mạnh các hoạt động thuộc Chương hành động quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững, Chiến lược sản xuất sạch hơn giai đoạn đến 2020 và những năm tiếp theo.  

Địa điểm: Khách sạn Grand Tourane, Số 252 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. 

Kinh phí đi lại, ăn ở cho đại biểu do các đơn vị cử đại diện tự chi trả theo quy định. 

Đăng ký tham dự đề nghị gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 6 năm 2018, Số điện thoại: 024 22202358 (Anh Bách, email: [email protected]). 

Xem Giấy mời và khung chương trình Hội nghị bàn tròn về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững năm 2018.

Văn phòng Sản xuất và Tiêu dùng bền vững

Depp3