Thứ bảy, 10/12/2022 | 01:24 GMT+7

Phú Yên ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng TK&HQ giai đoạn 2016 - 2020

25/07/2016

UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định số 378/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 23 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định số 378/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện kiểm toán năng lượng và tiết kiệm ít nhất 5% mức tiêu thụ năng lượng hàng năm; 50% doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng đến 01 triệu kWh/năm hoặc tương đương đến 160 tấn dầu quy đổi (TOE/năm) thực hiện kiểm toán năng lượng và tiết kiệm ít nhất 2% mức tiêu thụ năng lượng hàng năm.

Đồng thời, phấn đấu 100% doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ thương mại, nhà hàng tiết giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối; 100% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện mua sắm thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu đạt 100% hệ thống chiếu sáng khi xây dựng mới hoặc cải tạo phải sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao theo quy định hoặc có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm.

Ngoài ra, 100% cửa hàng bán thiết bị điện trên địa bàn tỉnh có bán thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; phấn đấu đến năm 2020, đạt 100% hộ gia đình sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm. 

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, kế hoạch đã đưa ra các nội dung thực hiện, bao gồm: tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các toà nhà, chiếu sáng công cộng và sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải.

Mai Anh

 

3 giải thưởng HQNL 2022