Thứ năm, 25/07/2024 | 13:51 GMT+7

Vĩnh Phúc phấn đấu tiết kiệm 5-8% tổng mức tiêu thụ năng lượng đến năm 2020

08/06/2016

Ngày 26/5/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành công văn số 3316/KH-UBND về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 26/5/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành công văn số 3316/KH-UBND về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm 5%-8% tổng mức tiêu thụ năng lượng; đồng thời xây dựng mô hình quản lý năng lượng để áp dụng cho 30% doanh nghiệp, tòa nhà thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và sử dụng nhiều năng lượng đến năm 2018, 50% doanh nghiệp, tòa nhà đến năm 2020. 

Bên cạnh đó, 100% các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo lại tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài ra, hỗ trợ, khuyến khích cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình sử dụng năng lượng từ mặt trời trong trụ sở, tòa nhà, khách sạn và trong tiêu dùng sinh hoạt đạt 30%.

Không những vậy, đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu loại bỏ phương tiện vận tải không đảm bảo tuân thủ niên hạn sử dụng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định hiện hành; đầu tư cải tạo hệ thống hạ tàng kĩ thuật giao thông đô thị, ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, áp dụng công nghệ cao, sử dụng năng lượng mới tỏng hoạt động, quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; áp dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng lưới điện phân phối, phát triển lưới điện thông minh, giảm tổn thất điện năng còn dưới 5%.  

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, kế hoạch đã đưa ra các nội dung cần triển khai thực hiện, bao gồm: tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức hệ thống quản lý, hoạt động tiết kiệm năng lượng; tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường bền vững.

Đồng thời, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, trong các tòa nhà cao tầng, trong ngành giao thông vận tải, dịch vụ du lịch, chiếu sáng công cộng; xây dựng các mô hình điểm sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình; nghiên cứu phát triển, chuyển giao các giải pháp công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Ngọc Hà