Thứ năm, 25/07/2024 | 10:56 GMT+7

Khánh Hòa tổ chức hội thảo phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

16/05/2016

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe phổ biến chỉ thị của UBND tỉnh về tiết kiệm năng lượng cũng như được giới thiệu một số văn bản, quy định pháp luật về sử dụng năng lượng.

Ngày 22/4/2016, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo phổ biến: Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản hướng dẫn thi hành với sự tham dự của hơn 70 đại biểu đại diện cho các phòng Kinh tế của địa phương và các đơn vị sử dụng nhiều năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe phổ biến chỉ thị của UBND tỉnh về tiết kiệm năng lượng cũng như được giới thiệu một số văn bản, quy định pháp luật về sử dụng năng lượng. 

Thông qua buổi hội thảo, các đại biểu hiểu rõ hơn về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, từ đó biết cách khai thác và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên năng lượng hiện có.

Phương Lan