Thứ tư, 24/07/2024 | 09:24 GMT+7

Phú Yên triển khai chương trình tiết kiệm điện trong trường học

29/03/2013

Sở Giáo dục đào tạo Phú Yên vừa có công văn yêu cầu các phòng giáo dục- đào tạo, các trường trực thuộc triển khai chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học.

2097a2af8_download_7.jpgSở Giáo dục đào tạo Phú Yên vừa có công văn yêu cầu các phòng giáo dục- đào tạo, các trường trực thuộc triển khai chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học.

Theo đó, các trường nâng cao chất lượng giảng dạy chính khóa thông qua hình thức tích hợp các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học của các cấp học và các trình độ đào tạo; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chú trọng rèn luyện về kỹ năng, hành động.

Sở GD-ĐT Phú Yên cũng lưu ý các trường xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa trang thiết bị sử dụng điện phù hợp với điều kiện cụ thể tại đơn vị, đồng thời đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ vào thi đua khen thưởng hàng năm. Các trường, các phòng GD-ĐT phối hợp với Công ty Điện lực Phú Yên tổ chức thi tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện.

Mục tiêu của chương trình tiết kiệm điện trong trường học nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
 
Mai Anh st