Thứ sáu, 02/06/2023 | 08:51 GMT+7

Khoá đào tạo Kiểm toán viên năng lượng tháng 6/2023

01/06/2023

Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng - ENERTEAM, tổ chức khóa đào tạo “Kiểm toán viên năng lượng” thời gian từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022.

Top-runner 2022
ĐIỂN HÌNH