Thứ sáu, 24/05/2024 | 13:18 GMT+7

Giới thiệu mô hình chiếu sáng tiết kiệm điện khu vực phía Bắc

02/07/2010

Trong 2 ngày 7-8/7/2010 tại Thành phố Hạ Long, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam; Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Sự kiện truyền thông giới thiệu các mô hình chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm điện năng khu vực các tỉnh miền Bắc”. Sự kiện góp phần phổ biến chính sách và nhân rộng các mô hình chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm

Trong 2 ngày 7-8/7/2010 tại Thành phố Hạ Long, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam  và Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Sự kiện truyền thông giới thiệu các mô hình chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm điện năng khu vực các tỉnh miền Bắc”. Sự kiện góp phần phổ biến chính sách và nhân rộng các mô hình chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm.


Veepl.jpg

Theo tính toán bước đầu của Hội chiếu sáng Việt Nam, điện năng sử dụng trong các lĩnh vực chiếu sáng trên phạm vi cả nước là 25% tổng điện năng thương phẩm tương đương trên 21 nghìn tỷ Kwh/năm. Đây là con số khá lớn nhất là trong tình trạng thiếu điện nghiêm trọng như hiện nay.

 

Trước thực trạng đó, trong những năm qua Dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam (VEEPL) dưới sự chủ trì của Viện khoa học và công nghệ Việt Nam) do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) và chương trình phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích áp dụng, nhân rộng các mô hình tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng tại Việt Nam.

 

Trong khuôn khổ dự án VEEPL, “Sự kiện truyền thông giới thiệu các mô hình chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm điện năng khu vực các tỉnh miền Bắc” chính là cơ hội chia sẻ thông tin, kinh nghiệm áp dụng các mô hình chiếu sáng hiệu suất cao, đặc biệt là chiếu sáng công cộng, giữa các nhà quản lý, các công ty chiếu sáng, các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng, các đơn vị ứng dụng và đối tượng thụ hưởng, thuộc khu vực các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

 

Đây cũng chính là cơ hội để các cấp, các ngành, các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp, người dân có điều kiện nâng cao nhận thức về vấn đề tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng, từ đó tích cực triển khai ứng dụng các mô hình chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường.

 

Đặc biệt, với sự kiện lần này Ban tổ chức cũng hi vọng dưới sự tác động của báo chí, các đài phát thanh truyền hình từ trung ương đến địa phương, hoạt động tiết kiệm năng lượng nói chung, chiếu sáng hiệu suất cao nói riêng sẽ góp phần phổ biến mạnh mẽ, tạo dư luận xã hội ủng hộ và tích cực tham gia.


 Cau Thu Thiem.jpg


Các hoạt động chính diễn ra trong 2 ngày sự kiện bao gồm các hội thảo, tạo đàm giới thiệu các mô hình chiếu sáng hiệu suất cao, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về hoạt động của các công ty dịch vụ năng lượng, các phương thức đầu tư cho chiếu sáng hiệu suất cao cho các đô thị vừa và nhỏ.

 

 Ngoài ra,  tham gia sự kiện đại biểu, khách mời còn có điều kiện tham dự triển lãm các hoạt động chiếu sáng hiệu suất cao với rất nhiều sản phẩm, ấn phẩm về chiếu sáng hiệu suất cao; các mô hình chiếu sáng công cộng hiệu suất cao đã được thực hiện ở các địa phương dưới sự hỗ trợ của dự án VEEPL.

 

Kết thúc sự kiện, nếu có nhu cầu, các công ty chiếu sáng, nhà sản xuất với các đơn vị, địa phương có thể đi đến trao đổi, ký kết, xúc tiến kế hoạch đầu tư, thiết kế, trang bị hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao.

 

Trần Liễu