Chủ nhật, 14/04/2024 | 02:38 GMT+7

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

09/09/2009

Ngày 8 tháng 9 năm 2009 tại Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức hội nghị thẩm tra sơ bộ dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hội nghị do ông Đặng Vũ Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách, Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương, Ông Bùi Xuân Khu cùng đại diện Ban soạn thảo dự án Luật.

Các đại biểu đã tập trung tham luận và đóng góp ý kiến về nội dung dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sử dụng hiệu quả năng lượng là một trong những biện pháp hàng đầu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với xu hướng biến đổi khí hậu đang diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng, lâu dài tới phát triển bền vững của quốc gia. Với sự tham khảo và tiếp thu hợp lý kinh nghiệm quốc tế, dự thảo Luật Sử dụng năng lượng và hiệu quả được soạn thảo theo đúng qui trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, nội dung quán triệt được quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển năng lượng nói chung và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói riêng, dự thảo Luật đã đạt yêu cầu cơ bản đề ra.

Tại hội nghị, Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi truờng của Quốc hội, các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và khẳng định dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII, đồng thời đề nghị Ban soạn thảo chuẩn bị dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật làm cơ sở, căn cứ để các vị đại biểu Quốc hội xem xét, thảo luận dự án Luật./.

Huyền Anh