Thứ hai, 26/02/2024 | 01:24 GMT+7

Hội thảo khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Văn phòng Tiết kiệm năng lượng Việt Nam

15/06/2006

(BCN)- Vừa qua, tại Bộ Công nghiệp, các cơ quan thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng Việt Nam do Vụ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các công ty EEEC (Thái Lan), CDC (Singapo), VTT (Phần Lan) và NEF (Anh) tổ chức cuộc hội thảo khởi động dự án trên.

Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian thảo luận về hoạt động, kết quả dự án cũng như trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan.

Với tổng kinh phí lên tới gần 400.000 EUR, dự án sẽ tập trung vào việc xây dựng lộ trình hình thành Văn phòng Tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam (đặt trụ sở tại Bộ Công nghiệp) từ đó triển khai việc điều phối các hoạt động tiết kiệm năng lượng ở VN; xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo cán bộ quản lý, kiểm toán năng lượng ở Việt Nam cũng như thúc đẩy các hoạt động trên ở các nước ASEAN...

Dự án này được thực hiện trong vòng 1 năm (1-12/2006).

Mai Thủy