Thứ hai, 22/07/2024 | 02:56 GMT+7

Tổng Công ty Điện lực miền Trung đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện giai đoạn 2020- 2025

12/08/2022

Thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tham mưu cho UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm theo theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

EVNCPC đã phối hợp với các Phòng giáo dục thành phố, thị xã, huyện triển khai tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học; Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, tổ dân phố…
Công nhân EVNCPC sửa chữa điện hotline, nâng cao chất lượng cung cấp điện
Ngoài ra, còn duy trì hợp tác với Đoàn thanh niên, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh/thành phố để thực hiện các hoạt động tiết kiệm điện như: lắp đặt bóng đèn tiết kiệm điện trong chương trình thắp sáng đường quê, hỗ trợ thay thế đèn sợi đốt bằng đèn compact… Theo đại diện Tổng công ty Điện lực miền Trung, đơn vị đã phổ biến và tuyên truyền bộ Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình, văn phòng và nhà xưởng (bản cập nhật năm 2021), “Danh bạ phục vụ các hoạt động tiết kiệm điện năng của Bộ Công Thương” đến các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.
 
Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong hầu hết các hoạt động tháng tri ân khách hàng: Sửa chữa thay thế đường dây sau công tơ cho khách hàng, phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, lắp đặt, sửa chữa hệ thống đường điện, bóng điện, đưa ánh sáng đến với các đường thuộc trung tâm xã, thôn chưa có điện hoặc điện đường xuống cấp không đủ sáng, bảo dưỡng các công trình thắp sáng đường quê sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện đã triển khai trên địa bàn các xã vùng sâu vùng xa,…
 
Bên cạnh các giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm cho khách hàng, những năm qua Tổng công ty Điện lực miền Trung đã tập trung thay thế lắp đặt công tơ điện tử đo xa cho 91% khách hàng sử dụng điện, dữ liệu đo đếm của khách hàng được tự động truyền từ xa về trung tâm quản lý và hiển thị lên Web, App chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung, tạo điều kiện cho khách hàng khai thác hàng ngày để có giải pháp tiết kiệm phù hợp; thông qua cơ sở dữ liệu đo xa, Tổng công ty Điện lực miền Trung kiểm soát được khách hàng có sản lượng điện bất thường hàng ngày, từ đó sẽ thông tin và phối hợp với khách hàng tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục nếu có, nâng cao công tác dịch vụ khách hàng.
 
Nhờ đó, trong năm 2021 đã tiết kiệm 427,67 triệu kWh điện. Theo đánh giá, sản lượng điện tiết kiệm trong ánh sáng sinh hoạt và kinh doanh, sản xuất vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng sản lượng điện tiết kiệm và tăng so với cùng kỳ, cho thấy nhiều chuyển biến tích cực nhờ một phần phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhân dân cũng như công tác phối hợp với cơ quan ban ngành địa phương. Việc thực hiện các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện liên tục qua các năm đã nâng cao nhận thức của nhân dân và cộng đồng xã hội trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Theo: icon.com.vn