Thứ bảy, 15/06/2024 | 12:22 GMT+7

Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ năm 2019 thuộc Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

28/05/2018

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân có đủ năng lực tham gia thực hiện nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương tuyển chọn các tổ chức cá nhân có đủ năng lực tham gia thực hiện nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ trong năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Mẫu hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp và Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 được đăng tại trang tin điện tử Công Thương Việt Nam (địa chỉ http://www.moit.gov.vn) và trang thông tin của Chiến lược sản xuất sach hơn trong công nghiệp (địa chỉ: http://www.sxsh.vn)

Hồ sơ tuyển chọn cần được đăng ký theo Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong năm 2019. Danh mục hồ sơ đăng ký gồm có:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 04-CP);

- Thuyết minh kế hoạch triển khai dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 05-CP);

- Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 06-CP);

- Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ thực hiện Chiến lược trong trường hợp đơn vị chủ trì đang tham gia thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược (Biểu 07-CP);

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ (Biểu 08-CP);

- Văn bản xác nhận của các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện dự án (nếu có) theo biểu mẫu quy định (Biểu 09-CP).

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày trên khổ giấy A4 sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909-2001, cỡ chữ 14 và 07 bản sao bộ hồ sơ gốc được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:

- Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ;

- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ;

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là 17 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Phòng 305, tầng 3, toàn nhà B, Trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chi tiết Quyết định 1788/QĐ-BCT xem tại đây. 

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững