Chủ nhật, 14/04/2024 | 02:25 GMT+7

Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng TK&HQ giai đoạn 2016-2020

22/07/2016

Toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2016 - 2020 so với dự báo nhu cầu năng lượng

Ngày 27/06/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 101/KH-UBND về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2016 - 2020 so với dự báo nhu cầu năng lượng; đồng thời xây dựng và nhân rộng một số mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tòa nhà, giao thông vận tải. Bên cạnh đó, từng bước đưa các công nghệ, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các dự án trong sản xuất kinh doanh khi đầu tư mới.

Bên cạnh đó, phát triển hệ thống giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống trong giao thông vận tải. 

Ngoài ra, đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu phát điện, truyền tải, phân phối và sử dụng điện.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, kế hoạch đã đề ra các nội dung thực hiện, bao gồm tằng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường giáo dục, tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, trong các công trình tòa nhà, cơ quan, công sở, trong hoạt động giao thông vận tải, trong chiếu sáng công cộng, sản xuất nông nghiệp và trong gia đình.

Mai Châu