Chủ nhật, 14/04/2024 | 01:24 GMT+7

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2016

06/06/2016

Ngày 13/5/2016, UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2016.

Ngày 13/5/2016, UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2016.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng quy định, quy chế quản lý cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp tiết kiệm điện; sắp xếp, bố trí phòng làm việc khoa học theo hướng tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên; chỉ sử dụng thiết bị điều hòa nhiệt độ trong phòng làm việc khi thật sự cần thiết; tắt hết máy tính, các thiết bị điện khi không sử dụng ...

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng giao các ngành chức năng cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, nhân dân biết và thực hiện những giải pháp tiết kiệm cụ thể, đặt biệt là trong giờ cao điểm; phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; tổ chức rà soát các cơ sở sử dụng năng lượng lớn và hướng dẫn các cơ sở thực hiện kiểm toán năng lượng.

Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình, triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như máy nghiền, trạm bơm nước…vào giờ cao điểm. 

Trường Giang