Thứ bảy, 02/03/2024 | 03:44 GMT+7

Doanh nghiệp trao đổi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

19/11/2013

Mới đây, Sở Công thương tỉnh BR-VT tổ chức Hội thảo "Trách nhiệm của Doanh nghiệp trong thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

c9e278308_ht.jpgMới đây, Sở Công thương tỉnh BR-VT tổ chức Hội thảo "Trách nhiệm của Doanh nghiệp trong thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang ngày càng trở nên cấp bách, bởi đây chính là một trong những giải pháp tiết kiệm chi cho doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Tại buổi hội thảo, các doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi về những quy định bắt buộc của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001; giải pháp và công nghệ mới về tiết kiệm năng lượng; giải pháp hỗ trợ tài chính ESCO; giới thiệu các chương trình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cũng tại hội thảo, một số doanh nghiệp đã trình bày phương pháp tiết kiệm điện hiệu quả tại doanh nghiệp mình như: lắp đặt và sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện trong sản xuất…

Theo Brt.vn