Thứ ba, 25/06/2024 | 06:50 GMT+7

Hà Nội tập huấn nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các khu công nghiệp

27/08/2012

Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội tổ chức 2 Hội nghị tại các Khu công nghiệp Thăng Long và Khu công nghiệp Nội Bài nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng và quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp.

Trong các ngày 22 và 24/08/2012, Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội (Sở Công thương Hà Nội) đã liên tiếp tổ chức 2 Hội nghị tại các Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh – Hà Nội) và Khu công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn – Hà Nội) nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng và quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp.

bd3c7a1c8_ha_noi_kcn.jpg

Tham dự hội nghị có đại diện của Sở Công thương Hà Nội, Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và đông đảo cán bộ làm công tác quản lý năng lượng, môi trường tại các khu công nghiệp Thăng Long và Nội Bài.

Thông qua hội nghị, Sở Công thương Hà Nội muốn cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp những thông tin liên quan đến việc sử dụng và quản lý năng lượng hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cán bộ làm công tác quản lý năng lượng, môi trường tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được tiếp cận với những thông tin tiên tiến, điển hình nhất về công nghệ và các giải pháp tiết kiệm liên quan đến lĩnh vực năng lượng và môi trường.

Hội nghị đã nhận được sự quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến sôi nổi của các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp. Thông qua hội nghị lần này, tất cả các doanh nghiệp tham dự đều ý thức rất rõ ràng về việc sử dụng và quản lý năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Sơn Minh