Thứ tư, 21/02/2024 | 15:50 GMT+7

Hà Nội giảm tổn thất 0,99% điện trong 4 tháng đầu năm

10/05/2011

EVN Hà Nội cho biết,4 tháng đầu năm 2011 tỷ lệ tổn thất điện năng của Thành phố đã giảm 0,99% so với kế hoạch được giao. Trong tháng 5 này, nhiệm vụ trước mắt EVN Hà Nội là đảm bảo cung ứng điện ổn định và liên tục cho công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và các công trình chống quá tải hè năm 2011.

EVN Hà Nội cho biết,4 tháng đầu năm 2011 tỷ lệ tổn thất điện năng của Thành phố đã giảm 0,99% so với kế hoạch được giao. Trong tháng 5 này, nhiệm vụ trước mắt EVN Hà Nội là đảm bảo cung ứng điện ổn định và liên tục cho công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đồng thời tập  trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và các công trình chống quá tải hè năm 2011.

 

evn hn.jpg

Kiểm tra lưới điện đảm bảo cung ứng điện ổn định và liên tục cho công tác
bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp trong tháng 5


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc thực hiện kế hoạch cung ứng điện trong các tháng 4,5 và 6 năm 2011, EVN  Hà Nội  đã chỉ đạo các Công ty Điện lực thực hiện cấp điện trong tháng 4 theo phương án không điều hoà tiết giảm điện và tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên toàn địa bàn Thành phố, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND Thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Kết quả trong tháng 4 sản lượng điện lớn nhất đạt  28.722 MWh/ngày, công suất lớn nhất đạt 1.627 MW. Điện thương phẩm đạt 708,6 triệu kWh, tăng 8,7% so với cùng kỳ 2010.

 

evn hn3.jpg


Tuyên truyền sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện đến khách hàng


Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2011 đạt 2.781,5 triệu kWh tăng 12 % so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó công nghiệp tăng 7,7%, Quản lý tiêu dùng tăng 15,8%, Thương nghiệp tăng 8,7%, Nông nghiệp tăng 0%, hoạt động khác tăng 9,7%. Tỷ lệ tổn thất điện năng của Hà Nội 4 tháng đầu năm giảm so với kế hoạch được giao là 0.99%.

 

Nhiệm vụ tháng 5 của EVN Hà Nội là đảm bảo cung ứng điện ổn định và liên tục cho công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và cho các hoạt động văn hoá, chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của Thành phố. Điện lực Hà Nội sẽ cố gắng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và các công trình chống quá tải hè năm 2011. Đối với khách hàng Trung ương, địa phương và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty không thực hiện tiết kiệm điện trong tháng 4/2011 Điện lực Hà Nội đã giao Ban kinh doanh lập danh sách liệt kê để sớm có biện pháp xử phạt.


Trần Liễu