Thứ tư, 08/02/2023 | 04:34 GMT+7

Cà Mau tiết kiệm 37,918 triệu kWh điện trong năm 2021

15/01/2022

Kết thúc năm 2021 toàn tỉnh Cà Mau tiết kiệm được 37,918 triệu kWh, tương đương 2,37% sản lượng điện thương phẩm, tương ứng với giá trị tiết kiệm tiền điện là hơn 70 tỷ 985 triệu đồng.

Năm 2021, tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua tiết kiệm điện, tạo được hiệu ứng xã hội cao và được người dân tích cực tham gia. 
Theo Công ty Điện lực (PC) Cà Mau, trong thời gian qua, Công ty tiếp tục phối hợp với các địa phương để triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm như: Gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm điện trong trường học, đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng...
Việc triển khai hiệu quả công tác tiết kiệm điện góp phần giảm công suất đỉnh của hệ thống nhằm đảm bảo tốt việc cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương: thực hiện tốt việc cấp điện cho các thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trong mùa khô; đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của địa phương...
PC Cà Mau hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. (Nguồn Internet)
Trong nhiều năm liền PC Cà Mau đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam trong công tác tiết kiệm điện. Năm 2021, thực hiện tiết kiệm điện nhiều hơn 0,27% so với kế hoạch được giao.
Năm 2022, dự báo nhu cầu điện tiếp tục tăng. Chính vì vây, PC Cà Mau sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô.
Đồng thời, PC Cà Mau sẽ tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền liên tục, rộng rãi về các giải pháp, sản phẩm, mô hình tiết kiệm điện đến toàn thể khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, thường xuyên đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý các hành vi, vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Mai Anh
Top-runner 2022